TERMÉKEK
BEJELENTKEZÉS  

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen dokumentum a www.ecobike.hu weboldalra látogatókat tájékoztatja a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelési gyakorlata kialakítása során az Ecobike 2010 Kft. figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:
•    A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv).
•    Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv).

adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-61187/2012.

adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-61188/2012.


Kezelt adatok köre

A www.ecobike.hu weboldal kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a weboldalra látogató úgy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve a hírlevélre feliratkozás alkalmával rendelkezésre bocsátja. A regisztrációhoz és a hírlevél igénylésekor a látogató a nevét és email címét adja meg. Vásárláshoz ezen felül további személyes adatok megadása is szükséges.

Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat a www.ecobike.hu nyilvántartsa és kezelje.

Az adatkezelés célja

•    a webshopban való vásárlás biztosítása,
•    tájékoztatás nyújtása szolgáltatásairól, marketing akciókról akár elektronikus levél (hírlevél) útján, akár egyéb formában.


Adatok felhasználása, továbbítása

Az Ecobike 2010 Kft. a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, azokat harmadik személynek kizárólag a sikeres teljesítés érdekében adja át (pl. a címadatot, a kiszállítást végző cég: Magyar Posta Zrt. részére). Az adatokhoz kizárólag az üzemeltető, illetve adatfeldolgozás céljából a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködő férhet hozzá.

Érintettek jogainak gyakorlása

A weboldalon regisztrált látogatók illetve a hírlevelet igénylők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a www.ecobike.hu által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben ezt törvény nem korlátozza – törlését.

Ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket - a hírlevél leiratkozás kivételével - a weboldal kapcsolat menüpontban feltüntetett címére megküldött levél útján terjeszthetik elő. A kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adjuk meg a kért tájékoztatást.

Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket az üzemeltető kizárólag azon ügyfelei számára küld, akik a regisztráció alkalmával az általános szerződési feltételeket elfogadták, és ezzel az elektroniuks hírlevél küldéshez is hozzájárulásukat adták. Továbbá előzetes regisztráció nélkül feliratkoztak hírlevél szolgátatásunkra. Az ügyfelek a hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további hírlevelek küldését, úgy az összes, általa korábban megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges ezen leiratkozást megtennie.


© ecobike.hu  Copyright 2012. Ecobike  info@ecobike.hu   Minden jog fenntartva!